Picture1

Kepentingan Mempelajari Fardhu Ain Untuk Umat Islam

Perkataan “fardu” berasal dari Bahasa Arab dan merujuk kepada amalan wajib yang harus oleh setiap hamba Allah. Setiap hamba yang taat kepada perintah-Nya akan diberi pahala. Fardu terdiri daripada Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Kali ini, fokus perbincangan adalah pada kepentingan mempelajari fardhu ain.

Definisi Fardhu Ain

“Fardu ain” adalah istilah yang sering digunakan dalam ilmu fiqh Islam untuk merujuk kepada tanggungjawab atau kewajiban individu yang mesti dipenuhi oleh setiap Muslim.

Istilah “fardu” sering digunakan secara bergantian dengan istilah “wajib” dalam undang-undang Islam. Kedua-dua istilah ini merujuk kepada kewajiban atau tanggungjawab yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran atau oleh Nabi Muhammad dalam hadis.

kewajiban atau tanggungjawab tersebut dianggap mandatori dan harus dilaksanakan oleh semua Muslim yang mampu melakukannya.

Jika kewajiban tersebut dilakukan, individu tersebut akan menerima ganjaran atau pahala dari Allah.

Namun, jika kewajiban tersebut ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, individu tersebut akan dikenakan hukuman atau dosa oleh Allah.

Apabila perkataan “fardu” digabungkan dengan perkataan “ain”, ia menekankan sifat individu dalam tanggungjawab tersebut.

Dalam kata lain, “fardu ain” merujuk kepada tanggungjawab yang mesti dipenuhi oleh setiap individu Muslim.

Berbeza dengan tanggungjawab bersama yang dilaksanakan oleh komuniti Muslim secara keseluruhan (seperti solat Jumaat, yang dikenali sebagai “fardu kifayah”).

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Daripada Ibn Umar r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Islam dibina atas lima perkara: bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, berpuasa di bulan Ramadan”.

Hadis di atas menjelaskan kewajiban melaksanakan tuntutan fardhu ain kepada setiap individu muslim.

Kepentingan Fardhu Ain

Fardu ain mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam agama Islam.

Ini kerana ia merangkumi aspek-aspek penting dalam kehidupan seorang muslim yang membantu untuk membentuk dan mengukuhkan iman mereka.

Berikut adalah beberapa kepentingan fardu ain:

1. Mendekatkan diri dengan Allah

Fardu ain membantu individu muslim untuk mengeratkan hubungan mereka dengan Allah SWT.

Dalam melaksanakan fardu ain, seseorang melatih diri mereka untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Ini membantu diri untuk memperoleh keberkatan dan keampunan dari-Nya.

2. Membentuk moral dan etika yang baik

Dalam melaksanakan fardu ain, seseorang diajar untuk berdisiplin, bertanggungjawab, dan menghargai waktu.

Ini membantu individu muslim untuk mengembangkan sifat-sifat positif yang penting dalam kehidupan.

3. Menguatkan kesatuan dan solidariti ummah

Setiap individu muslim melaksanakan fardu ain, dan dengan melakukan demikian, mereka mengikuti perintah Allah dan menunjukkan ketaatan mereka kepada-Nya.


Ini memperkuat hubungan antara individu muslim dan membantu dalam memperkukuhkan ukhuwah serta mengangkat daulah islamiah.

4. Meningkatkan kefahaman tentang agama

Dalam melaksanakan fardu ain, seseorang mempelajari aspek-aspek penting tentang Islam, termasuk hukum dan aturan yang diberikan oleh Allah.

Ini membantu individu muslim untuk memahami agama mereka dengan lebih baik dan memperkuat iman mereka.

5 . Meningkatkan kualiti hidup

Melaksanakan fardu ain membantu meningkatkan kualiti hidup seseorang. Dalam melaksanakan fardu ain, seseorang menaati perintah Allah dan menghindari dosa dan kesalahan.

Ini membantu individu muslim untuk hidup dengan lebih tenang, penuh kebahagiaan dan damai, dan menjadi lebih produktif dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Contoh Amalan Fardhu Ain

Berikut adalah 5 contoh amalan fardu ain dalam Islam beserta dalilnya:

1. Solat lima waktu

Solat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap individu Muslim. Ini termasuk solat lima waktu yang wajib dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan.

“Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Al-Baqarah 2:43)

2. Puasa Ramadan

Puasa Ramadan adalah satu lagi amalan fardu ain yang wajib dilakukan oleh setiap individu Muslim yang mampu.

Ini dilakukan pada bulan Ramadan, bagi mendisiplinkan keinginan dan nafsu, menghayati kehidupan individu kurang baik dan membangunkan kesedaran diri.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (Al-Baqarah 2:183)

3. Zakat

Zakat adalah amalan wajib yang mesti dikeluarkan oleh setiap individu Muslim yang mampu. Zakat dikeluarkan dari harta benda tertentu dan diberikan kepada orang yang memerlukan.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah 9:103)

4. Haji

Haji adalah ibadah wajib yang harus dilakukan setidaknya sekali dalam seumur hidup oleh setiap Muslim yang mampu.

Ini melibatkan perjalanan ke Mekah dan melakukan kewajiban yang telah ditetapkan.

“Dan bagi Allah kewajiban manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya ke sana.” (Ali Imran 3:97)

Kesimpulannya, fardu ain memainkan peranan penting dalam kehidupan seorang muslim.

Ia membantu memperkuat hubungan individu muslim dengan Allah SWT, membentuk moral dan etika yang baik, menguatkan kesatuan dan solidariti ummah, meningkatkan kefahaman tentang agama, dan meningkatkan kualiti hidup.

Oleh itu, melaksanakan fardu ain adalah penting bagi setiap individu muslim untuk memperkuat dan memperbaharui iman mereka.

Untuk makluman anda, Korban Aqiqah menawarkan pakej korban bagi umat Islam di Malaysia dengan harga yang berpatutan!

Harga pakej aqiqah termasuk jamuan adalah seperti berikut:

1 Bahagian Lembu : RM 390.00

1 Ekor Kambing : RM 690.00

Yuran penyertaan telahpun mengambil kira harga ternakan korban & aqiqah, pembiayaan jamuan aqiqah, kos serta ganjaran pengurusan.

Anda juga akan dapat Sijil Pengesahan Pelaksanaan Aqiqah yang disahkan oleh Mufti Kerajaan Kemboja.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami:

Al Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd.

2-1, 1st Floor, Jalan 9/23A,

Medan Makmur Off Jalan Usahawan,

53200 Setapak, Kuala Lumpur.

Tel: 03-4143 4343

Faks: 03-4149 1414

Email: korbanaqiqah@alameenserve.com

Whatsapp: 011-2384 8480

Join Link Telegram Kami

Search